Проекти

„Модернизация на биологично земеделско  стопанство Версол”


Това което ни подтикна да мислим за разширяване на земеделското производство е благодарността в очите на нашите клиенти – приятели. Това вътрешно удовлетворение породи въпроса: „Как да достигнем до повече хора?”.

В този момент, през 2014 г. се зароди идеята за модернизация на нашата ферма. Година по–късно се оказахме в центъра на приоритетните дейности за подпомагане на „Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020”. Събрахме екип от проектанти и консултанти и кандидатствахме последователно с три проекта, събрани под общото наименование „Модернизация на биологично земеделско  стопанство Версол”.  Подписахме договор за подпомагане и стъпка по стъпка започнахме дейности по реализация:

⇒ ​​Изграждане на 13 бр. тунелни оранжерии

⇒ Изграждане на обслужваща сграда с РЗП - 651,7 м2

⇒ Изграждане на автономна фотоволтична инсталация за нуждите на фермата

⇒ Изграждане на резервоари за вода

⇒ Изграждане на слънчеви колектори за подтопляне на вода за поливане

⇒ Специализиран земеделски софтуер за управление и планиране на производствените процеси, човешките ресурси и склад

⇒ Водна кутия: Groasis waterboxx, за пестене на вода за поливане с вместимост

⇒ Земеделска техника.

Ето как очакваме тези инвестиции да постигат поставените цели:

  • Енергийна независимост – предвидената фотоволтаична инсталация ще задоволява нуждите на стопанството от ел. енергия. С термичната инсталация ще се поливат растенията с подтоплена вода с цел понижаване на стреса при поливане със студена вода особено през зимата. За отопление на административно–битовата част на сградата е предвидена термопомпа вода-вода.

  • Пестене на природни ресурси – събиране на дъждовна вода за поливни нужди от скатовете на оранжериите и сградата. Използване на Водна кутия Groasis waterboxx, където поливните норми се намаляват с до 70%.

  • Опазване на околната среда – използване на собствена енергия от ВЕИ, ще спести голямо количество въглеродни емисии, в сравнение с енергията от конвенционалните източници. Използване на дъждовна вода, вместо подземни или надземни води. Устойчиво и отговорно земеделие, което запазва и обогатява почвите.

  • Внедряване на иновативни технологии – считаме целия процес за иновативен подход за отглеждане на биологична продукция.

  • Опазване и повишаване на почвената жизнена активност във всичките й форми - повишаване на почвения микробиологичен и микоризен живот чрез повишаване на хумусния слой на почвата и компостиране. Практикуване на биодинамично земеделие.

  • Положителен социално – икономически ефект – откриване на нови работни места за местни жители и повишаване на локалния стандарт на живот.

  • Улесняване на достъпа до Жива храна – повишаване на производствения капацитет на биологично сертифицирани плодове и зеленчуци.

  • Подобряване на условията на труд – намаляване на тежкия ръчен труд и улесняване на производствения процес, изграждане на специализирани помещения за сортиране, опаковане, отмерване и етикетиране на продукцията, помещения за отдих на персонала.


 

 

 

 

 

 

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: