Фермата

DSC_0441Да разкажем и за нея Ферма за биологично земеделие и домашно отгледана храна „Версол”, наименованието само по себе си говори каква е нашата идея, нашата кауза: развитие на биологично чиста, домашно отгледана храна.

Ферма за биологично земеделие и домашно отгледана храна „Версол” се намира в северозападна България, на северния Предбалкан на Стара Планина в землището на с. Лик, община Мездра  на 400 м. надморска височина.  Поради пресечения релеф и слабо плодородните сиви горски почви голяма част от земята в землището е запустяла и необработваема. За щастие липсата на големи полски масиви и релефа ограничават донякъде навлизането на масовото традиционно земеделие, а с него и постепенното замърсяването на почвите с нитрати и изкуствени препарати. Това се оказа идеалното място за основаване на био ферма.

Ферма за биологично земеделие и домашно отгледана храна „Версол” е разположена в местността „Койкина бара” на лек северен склон разцепен от няколко дола, които осигуряват изворна вода за поливни нужди. Преди да бъде облагородена земята представляваше запустели посевни площи, ливади и угари, необработвани през последните десетина години, което перфектно пасна на желанието ни за биоземеделие. Нещо повече в непосредствена близост няма големи земеделски блокове, чието третиране би могло, пряко или косвено да навреди на нашето стопанство.

 био ферма „Версол”За обогатяването на слабо плодородните сиви горски почви ние, от Био ферма „Версол”, използвахме биохумус от Червен Калифорнийски Червей. Биохумусът увеличава плодородието на почвата, подобрява количеството на задържаната влага, биохумусът минимизира вятърната и водна ерозия. Температурата на почвата е моделирана, което прави растенията по-малко чувствителни на жега или студ. Биохумусът освобождава бавно хранителни вещества, което им позволява да останат в почвата за период до пет години. Химическите торове съдържат много азот, фосфор и калий поради което е изключително важно да бъдат добре дозирани. Биохумусът позволява на тези и други хранителни вещества да бъдат бавно усвоени от корените на растенията, което предотвратява и опасността от прекомерни наторяване. Биохумусът е най-доброто решение за една био ферма, тъй като увеличава микробното действие в почвата. Това създава стабилна екосистема за полезни насекоми, птици и други организми, което държи в настрана вредители и стимулира защитните сили на растенията срещу болести и вредители. Здравите растения от своя страна имат много по- малка нужда от торове и пестициди. По-малкото торове и пестициди представляват по-малка опасност за хората и животните, които са изложени на токсичните остатъци чрез храната, водата, почвата и въздуха. Всички тези полезни свойства направиха биохумусът от Червения Калифорнийски Червей идеален за мисията на Био ферма „Версол”, а именно производство на екологично чисти плодове, зеленчуци, билки и подправки.

Това представлява с няколко думи нашата Ферма за биологично земеделие и домашно отгледана храна „Версол” и всеки от вас е добре дошъл при нас.